Adviezen 2020

Onderstaand vind u de projecten waaraan het afgelopen jaar is gewerkt.

Bouwprojecten

Asten Ceresstraat: 2x 6 rijenwoningen BOW

Asten Prins Bernhardstraat: bestaand pand verbouw in 3 appartementen

Someren Groote Hoeven: 13 standaard woningen woCom

Someren Groote Hoeven: 7 rijenwoningen en 6 2-kappers

Lierop Vendelier: 6 CPO starterswoningen

Asten Kerkstraat: nieuw gemeenschapshuis

Budel Boschakker: 6 appartementen in V-vorm woCom

Someren Groote Hoeven: 24 nieuwbouw starterswoningen

 

Bestemmingsplannen/inrichtingsplannen openbaar gebied

Asten Logtenstraat: Herinrichting

Someren Eind: bestemmingsplan Nieuwe Vaart

Asten Dijkstraat: herinrichting fietspad

Asten Beatrixlaan: herinrichting ook voor fietsers ivm scholen

 

WMO adviezen

Someren Ruttenhoek: woningaanpassing; dorpels, bad- slaapkamer, trap, keuken

Someren Dorpstraat: woningaanpassing; badkamer, slaapkamer, keuken

Someren Wilhelminaplein: omzetten van kantoorpand in kantoor en 2 woningen

Lierop Gildeplein: 6 levensloopbestendige woningen

Asten Hoogstraat: woningaanpassing; o.a. traplift en badkamer

Someren Munnekenstraat: woningaanpassing; traplift, badkamer, drempels

 

Informatie.

Wanneer u informatie wilt over bouwplannen, dan kunt u voor de gemeente Asten contact opnemen met het KCC (Klant Contact Centrum) van de gemeente, telefoon 0493-671212

Voor de gemeente Someren kunt u contact opnemen met het KCC van de gemeente, telefoonnummer 0493-494888.