Wie, wat, hoe ?

Voor wie werken we ?

* voor zelfbouwers of verbouwers

Wij kijken graag met u mee. U krijgt advies over veranderingen en verbeteringen, waar uzelf misschien nog  niet een gedacht hebt.

* voor mensen die hun woning levensloopgeschikt willen maken of willen aanpassen vanwege een beperking of voor zorg aan huis

Wij komen naar u toe om samen te bekijken waar u aan moet denken. En vanzelfsprekend beoordelen wij het ontwerpplan samen met u. Deze adviezen zijn gratis.

* voor de gemeenten Asten en Someren

Wij adviseren over bestemmingsplannen en inrichtingsplannen voor straten en pleinen.

* voor de woningcorporaties Bergopwaarts en woCom en voor projectontwikkelaars

Plannen voor nieuwbouw of renovatie van woningen en woongebouwen worden door ons getoetst.

 

Wat doen we ?

Wij zetten ons in voor kwalitatief betere woningen en woongebouwen voor de gebruiker. Wij kijken door de ogen van de gebruiker en beoordelen plannen op:

  • toegankelijkheid
  • bruikbaarheid
  • comfort
  • veiligheid
  • onderhoudsvriendelijkheid
  • levensloopgeschiktheid
  • aanpasbaarheid 

 

Hoe werken we ?

Het werk van de VAC komt het best tot zijn recht als een plan al in de ontwerpfase voor advies wordt voorgelegd. Dan kan meestal nog iets veranderd worden zonder veel extra werk of kosten. De commissie brengt schriftelijk advies uit en treedt in overleg met de initiatiefnemers. De initiatiefnemer geeft aan waarom een advies wel of niet overgenomen wordt. Bij aanpassing van bestaande woningen wordt altijd gestart met een bezoek aan huis.

Met Asten en Someren zijn convenanten gesloten, waarin onder andere is vastgelegd dat een  VAC-advies verplicht is  bij bouwplannen van de corporaties en projectontwikkelaars, alvorens een vergunning wordt gesterkt. Voor particuliere bewoners is inschakeling van de VAC nog vrijblijvend.

Namens de toekomstige bewoners zijn wij gesprekspartner met opdrachtgevers en ontwerpers. Dit geldt voor de woonomgeving en de ver- en nieuwbouw van woningen.

De projecten worden beoordeeld aan de hand van bouwtekeningen via de Woonkwaliteitswijzer, die afhankelijk is van de soort woning(en) en de fase van het ontwerp.

Onze adviezen worden vervolgens doorgestuurd en eventueel  besproken met de opdrachtgevers. Zij geven gemotiveerd aan waarom een advies al dan niet wordt opgevolgd.

Na de oplevering wordt elk project bezocht en wordt gekeken of de door ons uitgebrachte adviezen ook zijn gerealiseerd en of er wellicht nieuwe ervaringen zijn opgedaan die voor toekomstige projecten nuttig zijn.

Levensloopgeschikt bouwen

Het beleid van de overheid is er sterk op gericht, dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen en dat zorg eventueel aan huis geleverd kan worden. Voor de VAC is dit al jarenlang het uitgangspunt. Wij vinden het erg belangrijk de woning zo in te delen, dat die met zo min mogelijk kosten aangepast kan worden.

Tarieven

Een advies voor een woning kost € 150,--.  Bevat een project verschillende woningtypen dan kost elk extra type €25,--.

Bij een appartementengebouw bedraagt het tarief €250,--; ook hier kost elk extra type €25,--

Adviezen voor woningaanpassingen zijn gratis. Dat geldt ook voor adviezen omtrent levensloopgeschikt (ver)bouwen.

 

 

Teamleden