VAC Asten-Someren

De stichting VAC Adviescommissie Wonen Asten-Someren zet zich sinds 1994 in voor een kwalitatief betere woning en woonomgeving in het belang van de toekomstige bewoner.

Wij zijn een onafhankelijke partij in de gemeenten Asten en Someren, die nieuwbouw- en renovatieplannen voor woningen en de woonomgeving beoordeelt op gebruikskwaliteit vanuit het perspectief van de gebruiker.

Opdrachtgevers zijn de gemeenten Asten en Someren, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en particulieren. We hebben  een convenant afgesloten met beide gemeentes. Verder werken we samen met de woningbouwverenigingen Bergopwaaarts en woCom. De VAC participeert in het sociale netwerk van beide gemeenten.

Wij zijn aangesloten bij de landelijke organisatie VACpunt Wonen, die al meer dan 50 jaar bestaat. 

De oorsprong ligt in Rotterdam. Na de oorlog moest er in snel tempo heel veel gebouwd worden. Echter, de woningen waren niet altijd even praktisch. Vrouwen hebben hun krachten gebundeld en zich sterk gemaakt voor betere woningen. Dit leidde tot de benaming Vrouwen Advies Commissie oftewel VAC.  Al geruime tijd heeft deze afkorting een andere betekenis gekregen: Voorlichtings- en Advies Commissie.

Tegenwoordig bestaat de VAC zowel uit vrouwen als mannen. Het accent ligt meer en meer op levensloopgeschiktheid en woningaanpassing.

VAC Asten-Someren

De commissie (10 leden) bestaat uit zowel vrouwen als mannen.

Alle leden zijn vrijwilligers en hebben de VAC-basiscursus gevolgd. Enkele leden hebben aanvullende cursussen gevolgd: levensloopgeschikt wonen, installatietechniek/domotica, stads-/dorpsplanning, bestemmingsplannen, zorg en woning, renovatie.

Verder volgen we studiemiddagen en bezoeken vakgerelateerde beurzen. Daarnaast lezen we vakliteratuur, die ook via internet wordt aangeboden. Twee keer per jaar organiseren we studiedagen waarop we bepaalde bouwprojecten bezoeken en ontwikkelingen in de bouw volgen.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur overlegt ongeveer 10 keer per jaar.

Voorzitter is Maria van Roosendaal en secretaris is Wilma Al.