VAC Asten-Someren

De Voorlichtings- en Adviescommissie Wonen Asten-Someren zet zich sinds 1994 in voor een kwalitatief betere woning en woonomgeving in het belang van de toekomstige bewoner.

Wij zijn een onafhankelijke partij in de gemeenten Asten en Someren, die nieuwbouw- en renovatieplannen voor woningen en de woonomgeving beoordeelt op gebruikskwaliteit vanuit het perspectief van de gebruiker.

Opdrachtgevers zijn de gemeenten Asten en Someren, woningcorporaties, projectontwikkelaars en particulieren. We hebben  een convenant afgesloten met beide gemeentes. Verder werken we samen met de woningbouwverenigingen Bergopwaaarts en woCom.

Wij zijn aangesloten bij de landelijke organisatie VACpuntWonen, die al meer dan 50 jaar bestaat. 

De oorsprong ligt in Rotterdam. Na de oorlog moest er in snel tempo heel veel gebouwd worden. Echter de woningen waren niet altijd even praktisch. Vrouwen hebben hun krachten gebundeld en zich sterk gemaakt voor betere woningen. Dit leidde tot de benaming Vrouwen Advies Commissie oftewel VAC.  Al geruime tijd heeft deze afkorting een andere betekenis gekregen: Voorlichtings- en Advies Commissie.

Tegenwoordig bestaat de VAC zowel uit vrouwen als mannen. Het accent ligt meer en meer op levensloopgeschiktheid en woningaanpassing.

VAC Asten-Someren

De commissie(10 leden) bestaat uit zowel vrouwen als mannen.

Alle leden zijn vrijwilligers en hebben de VAC basiscursus gevolgd. Enkele leden hebben aanvullende cursussen gevolgd: levensloopgeschikt wonen, installatietechniek/domotica, stads-/dorpsplanning, bestemmingsplannen, zorg en woning, renovatie.

Verder volgen we studiemiddagen en bezoeken vakgerelateerde beurzen. Daarnaast lezen we vakliteratuur, die ook via internet wordt aangeboden.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur overlegt ongeveer elke 6 weken.

Voorzitter is Maria van Roosendaal en secretaris is Wilma Al.