25 jaar VAC

VAC Asten-Someren bestaat dit jaar 25 jaar. Dit jubileum is op 30 oktober gevierd met een symposium voor vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten, woningbouwcorporaties, architecten, zorgverleners, regio VAC-leden en VACpunt Wonen, het landelijk overkoepelend orgaan.  

Het thema was gestoeld op het motto van de VAC: vooruit kijken en de bewoner centraal stellen.

Eerst werd kort teruggekeken op het ontstaan en de ontwikkeling van de VAC gedurende de afgelopen 25 jaar. Vervolgens werd aandacht besteed aan de nieuw in te voeren Wet Kwaliteitszorg Bouw. Deze wet brengt belangrijke veranderingen met zich mee in de bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden voor de verschillende partijen in   het gehele bouwproces.

 Na een toelichting op initiatieven tot transformatie van monumentale panden naar levensloopgeschikte woongebouwen, waaronder Huize Bartholomeus in Asten  werd de bijeenkomst werd afgesloten met een informeel samenzijn.

Er kan worden teruggekeken op een geslaagde bijeenkomst, waarbij sprake was van een grote opkomst en inspirerende inleidingen over actuele aansprekende onderwerpen. Een woord van dank aan de dagvoorzitter en de inleiders is op zijn plaats. Daarnaast dankt de commissie iedereen voor de belangstelling, attenties en andere blijken van waardering die haar rondom dit jubileum ten deel  vielen.